Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (One Day Trip) ป.1-2 IEC
ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวด้วยความสนุกสนานสัมผัสฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ พบกับบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตร นั่งรถชมการเลี้ยงวัวในทุ่ง เรียนรู้ชีวิตคาวบอย ชีวิตฟาร์ม ชีวิตแสนรู้ของสัตว์นานาชนิดชมการสาธิตขั้นตอนการเลี้ยงวัว ขั้นตอนการรีดนมวัวและนักเรียนส่วนหนึ่งได้สัมผัสการรีดนมวัวด้วยตอนเองกิจกรรมนี้นักเรียนได้รับประสบการณ์และสาระความรู้ พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลิน

 


ภาพข่าวโดย : ลลิตา  มูลหา