Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เครื่องแบบนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 (ใช้สวมใส่วันจันทร์,วันอังคาร,วันศุกร์) เสื้อแขนสั้นสีขาว กางเกงขาสั้น สีกลมท่า
ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์รูปดอกบัวและตัวอักษร อ. ตามแบบ ที่อกเสื้อด้านขวา
ปักชื่อ- นามสกุล นักเรียน เหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย (สีน้ำเงิน)
ปักเครื่องหมายคณะสี ลักษณะจุดกลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร (สีตามคณะ)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 ห้องทับ x,x คณะโกมุท (สีแดง)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 ห้องทับ x,X คณะบุษบัน (สีม่วง)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 ห้องทับ X,X คณะบุณฑริก (สีเหลือง)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 ห้องทับ X,X คณะสัตตบงกช (สีชมพู)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 ห้องทับ X,X คณะบุษกร (สีฟ้า)
รองเท้านักเรียน สีดำ ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย

  dress-1ab12  
 
ชุดเครื่องแบบนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1และ 2
 
 
สวมใส่ วันจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์
 

 

  dress-1ab12 folk  
 
การแต่งกายชุดพื้นบ้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
 
 
สวมใส่ วันพฤหัสบดี
 

 

  dress-1ab12 bbl  
 
การแต่งกายชุดพื้นบ้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 
 
สวมใส่ วันพฤหัสบดี
 

 

  dress-1ab12 sport  
 
การแต่งกายชุดกิจกรรมกลางแจ้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1และ 2
 
 
สวมใส่ วันพุธ
 

 

  dress-1ab12 swim  
 
การแต่งกายชุดว่ายน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
สวมใส่ ในวันที่เรียนว่ายน้ำ